Aardappel-plant-actie : Legaal of illegaal ?

, par 17 avril

Vanaf 16h zullen we met een paar honderd mensen aardappelen planten op het veld waar de federale overheid een mega-gevangeniscomplex wil neerplant. We planten de aardappelen en zullen het veldje later onderhouden (aanaarden) om ze 16 oktober 2014, de wereldvoedseldag, samen te oogsten.

Kom af met je schop of spade en kom mee helpen planten !

De toegang tot landbouwgrond is het thema van de dag. Om de actie te kunnen waarmaken, staan we voor een paar uitdagingen.

We hebben steeds aangekondigd dat we een actiedag organiseren, en ook dat die niet stopt na 17 april (internationale dag van de boerenstrijd). Maar, aardappelen hebben vruchtbare grond en verzorging nodig om te kunnen groeien.
We zijn op stap geweest in Haren om terreinen te bezoeken, we hebben gesproken met mensen van het lokale actiecomité, van HarenRuraal, met de laatste en de eerste boeren,... We schreven brieven naar de bevoegde overheden, etc. Dit heeft ons laten kiezen om te gaan planten op de landbouwgrond waar de federale overheid een grote gevangenis wenst te bouwen !
Zonder opnieuw in discussie te treden over de motivaties en afwegingen die tot deze keuze geleid hebben, is het belangrijk dat jullie weten dat we op 8 april 2014 van de Regie der gebouwen (eigenaar van de grond) vernomen hebben dat ze ons geen toelating geven voor een tijdelijke in gebruik name van de landbouwgrond. Men wil deze vrijhouden voor de voorbereidingen van de werken.

Voor velen onder ons, betekent dit antwoord niet, dat ze de actie niet willen laten doorgaan. Er is daarom besloten dat de actie op 17 april doorgaat, en dat alle aardappelplanters ingelicht worden dat ze de actie in eigen naam voeren en volledige kennis hebben over de mogelijke gevolgen van hun deelname.

Als ondertekenaars van de oproep voor 17 april, hebben jullie je steun gegeven aan de organisatie van de dag. Wij danken jullie daarvoor. Jullie zijn van harte uitgenodigd om mee te doen aan de actie, of simpelweg uw steun te tonen door uw aanwezigheid ! Voor zij die wensen te planten op een perceel waar we wel toestemming hebben, is er ook de mogelijkheid dat te doen. Een lokale boer was zo vriendelijk een deel van zijn grond ter beschikking te stellen.

Breng spades en schoppen mee. We hebben gereedschap nodig om te kunnen planten !

Kaart (pdf) met waar de gevangenis gepland is : :

Kaart (pdf) met waar de gevangenis gepland is : :

Top