Oproep

Geen grond zonder boeren - Geen boeren zonder grond !
17 april 2014 : Grote bijeenkomst voor toegang tot landbouwgrond

Waarom ?
Hoewel de strijd om meer voedselsoevereiniteit nog lang niet beslecht is, zijn er meer dan ooit tekens van hoop. Zelfoogstboerderijen, volkstuinen, korte keten initiatieven, het heropleven van verloren groenten en nieuwe rassen in de bioteelt, … aan nieuwe initiatieven ontbreekt het niet. Die vernieuwing drijft grotendeels op het initiatief van durvers en doeners, niet van politici. Koppel daar de steun van burgers met het hart en hoofd op de juiste plek en een ware revolutie wacht om de hoek.
Ter herinnering aan de negentien boeren van de Braziliaanse beweging van landloze boeren (MST) die op 17 april 1996 om het leven gebracht werden in opdracht van grootgrondbezitters, riep Via Campesina 17 april uit tot “werelddag van de boerenstrijd”. Boeren vormen de meerderheid van de wereldbevolking, maar ze worden overal platgewalst door de multinationals van de voedingsindustrie en dit niet zelden in samenwerking met de overheden. Ook hier is de toegang tot grond het eerste obstakel waar nieuwe boeren op botsen. In dit verband roepen Belgische burgers en verenigingen verenigd in de ReSAP (Résau de soutien à l’agriculture paysanne, ofte Netwerk voor de Steun aan de boerenlandbouw) iedereen op om mee te bouwen aan een duurzame toegang tot grond voor boeren.
Toegang tot landbouwgrond voor beginnende boeren is belangrijk voor ons allemaal. Waar halen we morgen ons voedsel vandaan als jonge boeren zich hier niet meer kunnen vestigen, als bestaande boeren hun bedrijven niet kunnen bestendigen ? In heel de wereld voeren we lokaal actie voor voedselsoevereiniteit !

Zin om mee te doen ?
Kom dan op 17 april aardappelen planten, steek nieuwe boeren mee een hart onder de riem, en eis duidelijke politieke steun voor de duizenden initiatieven die de voedselvoorzienig terug in eigen hand willen nemen : van samentuinieren tot grondcoöperatieven, van de strijd tegen voedsel-speculatie tot de gemeenschappelijke aankoopgroepen, van opleidingsinitiatieven tot kookwerkgroepen, van volkskeukens tot sociale kruideniers, van eigen zaadteelt tot het behoud van groene akkers rond de steden, van boerenmarkten tot aankoopcentrales voor collectieve keukens,…
Zin om de handen uit de mouwen te steken en een stapje verder te gaan ? Waarom geen ongebruikte of bedreigde landbouwgronden in jouw buurt bezetten en er tal van biologische rassen aardappels planten ? We onderhouden de velden samen en oogsten enkele maanden later op de Wereldvoedseldag op 16 oktober 2014. We zullen ook adere vernieuwende land- en tuinbouwprojecten zichtbaar en hoorbaar maken. Eigenlijk zijn we allemaal patatiesten, toch ?
Wij nodigen alle verenigingen en burgers uit om deze oproep breed te verspreiden. De aardappels worden het symbool van de nieuwe wegen naar meer voedsel-soevereiniteit. Om de wereld te veranderen moeten we overal in actie schieten en dat samen doen !

Organisaties, boerderijen of collectieven die de tekst mee willen onderteken, mee willen mobiliseren, een activiteit plannen op 17 april, nieuws ontvangen of… neem contact op via patates@collectifs.net

Top