17 april in België #PeasantRights #Land4Farmers

, par violaine@fian.be

Op 17 april 1996 werden negentien boeren van de “landwerkers zonder grond” beweging, MST in Brazilië vermoord door moordenaars in opdracht van grootgrondbezitters. Ter nagedachtenis aan hun strijd heeft Via Campesina 17 april uitgeroepen tot "Internationale dag van de Boerenstrijd". Over de hele wereld worden boeren - die meer dan de helft van de wereldbevolking uitmaken - getroffen door de pletwals van multinationals, agro-industrie en medeplichtige regeringen. Elk jaar is 17 april een moment om de aandacht te vestigen op de strijd van boeren en boerinnen elders en hier.

In het Noorden, net als in het Zuiden, wordt de toegang tot betaalbaar, gezond en ecologisch voedsel steeds moeilijker. De oorzaak ? Een brutale in bezit name van landbouwgrond door machtige economische actoren, een toenemende industrialisering van de landbouw en een overheidsbeleid dat de boeren overal ter wereld buitenspel zet.

In België is in amper 30 jaar tijd meer dan 63% van onze landbouwbedrijven verdwenen ten voordele van grote landbouwbedrijven. Tegelijkertijd neemt de druk op landbouwgrond voor de bouw van woningen, infrastructuur en recreatievoorzieningen toe. Verder is er een grote druk door inname voor industrie en voor natuurcompensatie door industrie die natuur verwoest. Het directe gevolg hiervan is grondspeculatie op landbouwgrond en stijgende prijzen, die een grote belemmering vormen voor de vestiging van nieuwe landbouwers en de overdracht van landbouwbedrijven van generatie op generatie.

Onder die omstandigheden lijkt opvolging onmogelijk. Deze situatie leidt tot het ontstaan van een landbouweconomie met twee snelheden die moeilijk met elkaar te verenigen zijn : aan de ene kant het ultra-productieve model van fabrieksboerderijen met een te grote schuldenlast, die door de agro-voedingsindustrie worden gerund. Aan de andere kant de familiebedrijven die deel uitmaken van een verplaatste economie.

Van het lokale tot het mondiale niveau, via onze initiatieven en politieke eisen, komen boeren, burgers, sociale bewegingen en verenigingen al in actie om de boerenlandbouw en voedselsoevereiniteit te verdedigen : collectieve moestuinen, landbouwbedrijven in omschakeling, zaadbeurzen, sociale kruidenierswinkels, coöperaties, voedselgordels, boerenmarkten, kookworkshops... Er zijn heel wat initiatieven !

Maar deze inspanningen zullen waarschijnlijk ontoereikend zijn zolang er geen echte overgang op grote schaal plaatsvindt naar een lonende landbouw die zorg draagt voor de natuur en zijn primaire functie terugvindt : het voeden van de bevolking.

De dag van de boerenstrijd wordt in België sinds 2014 georganiseerd door het Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne (ReSAP), om de strijd voor boerenlandbouw en voedselsoevereiniteit -zowel in het Noorden als in het Zuiden- opnieuw op de politieke en media-agenda te zetten. Sinds 2014 hebben we het idee geopperd om bij elke actie aardappelen te planten in naam van de toekomst van onze gemeenschappelijke voedselzekerheid. We laten zien dat we ons nu al organiseren voor onze voedselsoevereiniteit.

Top