Persbericht : landbouwers en burgers verenigen zich voor een symbolische actie te Perwez !

, par Barbara

Op 17 april organiseren meer dan 30 verenigingen – boerensyndicaten, NGO’s, milieuverenigingen en burgercollectieven– een actie vóór betere toegang tot grond voor boeren, en tegen de verdergaande verdwijning van landbouwgrond, in België en daarbuiten. Het is ook een actie voor agroecologie en een rechtvaardiger landbouw- en voedselsysteem in Europa en het Zuiden. Deze actie vindt plaats op landbouwgronden die bedreigd worden door de aanleg van een ringweg en de uitbreiding van de industriezone van Perwez.

In het kader van de Internationale Dag van de Boerenstrijd willen de verenigingen hun steun betuigen aan de landbouwers bij de verdediging van hun recht op grond, hun recht op zaden, en hun recht op een eerlijk inkomen. Dit jaar roept de Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne (ReSAP – Netwerk ter ondersteuning van de Boerenlandbouw) de Belgische burger op mee de mouwen op te stropen tijdens de werkdagen die op 15 en 16 april georganiseerd worden op boerderijen die met verdwijning bedreigd worden in de vier windstreken van België.

Op 17 april wordt dan een feestelijke actiedag georganiseerd op de werf van de omleidingsweg te Perwez, om de noodzaak te onderstrepen van de bescherming van onze landbouwgrond en van de ondersteuning van de familiale en kleinschalige landbouw. De organiserende verenigingen willen zo ook hun steun betuigen aan de strijd van de boerinnen en boeren die bedreigd worden door onteigening voor het zinloze project ter uitbreiding van de industriezone en de aanleg van de ringweg van Perwez met als grote promotor André Antoine (CDH). Het project waardoor tientallen hectaren van de beste landbouwgrond van Wallonië zouden gebetonneerd worden is volledig in tegenspraak met de beleidsplannen van de Waalse regering die beloofde effectief gebruikte landbouwgronden te beschermen. En het gaat in tegen de huidige bezorgdheid om de boerenlandbouw en korte ketens te ondersteunen, zowel lokaal als globaal. Voorrang moet gaan naar de opwaardering van verlaten of onderbenutte industriële terreinen, zodat landbouwgrond niet langer gebetonneerd wordt.

Programma :
Directe Actie : planten van patatten op de eerste fase van de werf (een brug die reeds in opbouw is middenin de velden) - Burgerinspectie van de bedreigde gronden – Concert – Paaseieren rapen – Buffet met lokale producten – Debat over Toegang tot landbouwgrond voor boerinnen en boeren (het woord wordt oa gevoerd door Indisch boerenleider Rajagopal en de betrokken landbouwers).

Praktische informatie :
Aanvang om 12u : Directe Actie. Gelegenheid tot interviews met de landbouwers en organisaties van de ReSAP.
Locatie : Rue de l’Intérieur, 1360 Perwez (GPS coördinaten : 50.619979 ; 4.770696)

Voor wie wil deelnemen aan de Burgerinspectie (wandeling van 3km) :
Vertrek aan de Industriezone van Perwez om 10u, Chaussée de Wavre 72, 1360 Perwez.

Perscontact :
Damien CHARLES (ReSAP) : damien@quinoa.be, 0484 522 660
Bernard RAUCENT (met onteigening bedreigde landbouwer – ferme de la Sarte) :
raucent.bernard@belgacom.net , 0474 723 888

Volledig Achtergronddossier http://www.luttespaysannes.be/IMG/pdf/dossier_presse_17avril2017.pdf

Top