In Vlaanderen

, par MH

Programma :
13 uur
onthaal op de boerderij van Klaas Devreese en Teja De Prins
13.30 uur : verhalen van akker en stal
Luc Vankrunkelsven (Wervel) over de Internationale Dag van de Boerenstrijd 17 april
Klaas Devreese en Teja De Prins : de dag dat Friesland/Campina ons in de steek liet (en onze reactie erop)
Anita Nauters, ’t Paepelandt : onze keuze voor stabielere prijzen in de biomelk
Henri Leclou (EMB/MIG) : zonder marktregels geen eerlijke prijzen
14.30 uur : pioniers voor een betere prijszetting
Wim De Middeleer en Johan De Vreese : over prijsberekening, prijsafspraken en minimumprijzen bij Biomelk Vlaanderen en Organic Goat Milk Coöperation
15.30 : PAUZE
16.00 uur : productiebeheersing als basis voor leefbare prijzen
Thierry Kesteloot (Oxfam-Solidariteit) en Bavo Verwimp (De Kijfelaar, Wervel) : ecologische economie en het Canadese model
16.45 uur : appél aan het beleid : welke actie met provinciale en Europese middelen
Annelies Marchand (De Vierklaver) in gesprek met Bart Nayaert (deputé voor de landbouw van West-Vlaanderen)
17.00 uur : afsluiting met Tijs Boelens ( De Groentelaar, Boerenforum)
Doorlopend : bar, koeien en kalveren

Praktisch

Wanneer : zondag 17 april, van 13 tot 18 uur
Waar : de boerderij van Klaas en Teja, Wilskerkestraat 11, Wilskerke (Leffinge)
Inkom : we vragen een vrije bijdrage voor de kosten

Contact : boerenforum@gmail.com
Telefoon : 0488/994.732 (Tijs Boelens) of 0489/034.177 (Wim Merckx)
Meer info en updates van het programma :

https://boerenforum.wordpress.com/
https://www.facebook.com/events/550661851782407/

Top